De gesloten constructie: schroefdak

Bij de gesloten constructie, ofwel het schroefdak, wordt het riet op een dichte ondergrond geschroefd. Al voor het aanbrengen van de rietlaag is de kap al "dicht". Van de binnenzijde is goed te zien dat de kap "betimmerd" is.

Relatief brandveilig
Een schroefdak kent een harde scheiding tussen binnen en buiten, wat als voordeel heeft dat in geval van brand het vuur minder snel om zich heen slaat omdat het geen zuurstof kan aanzuigen. Het vuur smeult hierdoor meer dan dat het brandt. Hierdoor wordt het schroefdak een relatief brandveilig dak en kent dus ook lagere tarieven voor de opstal verzekering.

Isolatie
De ruimte (de spouw) tussen riet en onderconstructie ontbreekt. Het gehele rietpakket helpt mee met het vormen van een isolerend pakket. De woning is tochtdicht.

Bouwbesluit
Een dak met een gesloten constructie heeft een Rc waarde *) van ongeveer 1,5 en voldoet daarmee nog niet aan de norm (Rc=2,5) van het Bouwbesluit. Nieuwe daken worden daarom vrijwel altijd op geschikt isolatiepaneel aangebracht. Wordt een hogere isolatiewaarde verlangd kan het plaatmateriaal vervangen worden door een sandwich schroefpaneel of er kan van binnenuit aanvullend worden geïsoleerd.
Voor nieuwe panden is, i.v.m. de energie-prestatie-norm (EPN), altijd een isolatiepaneel noodzakelijk.

*) Hoge Rc-waarde is goede isolatie
Het dak als geheel heeft een warmteweerstand, de isolatiewaarde van de constructie, afgekort Rc. Rc wordt bepaald door de isolatiewaarde van het isolatiemateriaal (Rd), gecombineerd met de isolatiewaarden van de overige materialen in een constructie. Als de Rc-waarde 4 is of hoger, dan is de isolatie zeer goed. Het wettelijk minimum sinds 2012 (volgens het Bouwbesluit) is een Rc van 1,3 (voorheen 2,5).